OM recycling s.r.o.

Společnost OM recycling, s.r.o. na základě dlouholetých zkušeností provozuje na území Moravskoslezkého kraje rekultivační zařízení, které je  využíváno pro uložení materiálů jako zeminy, sutě, popílek, strusky, kaly a jiné.

NAŠE SLUŽBY

Rekultivační skládky

Suroviny ukládá tak, aby došlo k vyrovnání terénu, který je následně osázen a využíván. Díky tomu pomáhá obnovovat území a krajinu zpátky do běžného života.

Ukládání surovin

zeminy, sutě, popílku, strusky, kalů, betonu, cihel atd.